តើប្រូមីនីន និង​ អណ្តាតភ្លើងព្រះអាទិត្យខុសគ្នាដូចម្តេច?

ប្រូមីនីន និង អណ្តាតភ្លើងព្រះអាទិត្យខុសគ្នាត្រង់៖​

 • ប្រូមីនីន​ 
  • រង្វង់ឧស្ម័នពណ៍ក្រហម
  • មានទំនាក់ទងជាមួយគ្នាស្នាមអុច
  • ស្ដិតនៅលើគែមជុំវិញព្រះអាទិត្យ។​
 • អណ្តាតភ្លើងព្រះអាទិត្យ
  • មានស្នាមអុចភ្ជាប់គ្នា
  • បញ្ចេញបរិមាណថាមពលម៉ាញេទិចដ៍ច្រើន
  • មានបន្ទុះទៅក្នុងលំហ ​នៅពេលថាមពលម៉ាញេទិចដុតកម្តៅឧស្ម័នលើព្រះអាទិត្យរហូតដល់រាប់លានអង្សាសេ។
៥១០២
ថ្ងៃសុក្រ ខែកញ្ញា ១៧ ២០២១
serey

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.