តើតារាវិទូបច្ចុប្បន្នធ្វើការសង្កេតមេឃដោយប្រើឧបករណ៍អ្វីខ្លះ?

តារវិទូបច្ចុប្បន្នធ្វើការសង្កេតមេឃដោយប្រើឧបករណ៍តេឡេទស្សន៍ដាក់តាំងនៅលើផ្ទៃផែនដី​ ​និងមានបង្ហោះនៅលើអាកាស។ ក្រោពីនេះអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានប្រើប្រាស់អវការយានិកទៅភពព្រះចន្ទ និងភពនានាក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។

ថ្ងៃសុក្រ ខែកញ្ញា ១០ ២០២១
serey

ពាក្យទាក់ទង

តារាវិទូ

មតិយោបល់

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.