តើវិមាននិងរូបសំណាកព្រះបរមបដិមារបស់ព្រះបរមរតនះកោឌមានកម្ពស់ប៉ុន្មាន?

វិមាន២៧ម៉ែត្រនិងរូបសំណាកព្រះបរមបដិមារបស់ព្រះបរមរតនះកោឌធ្វើពីស្ពាន់មានកម្ពស់៤ម៉ែត្រកន្លះនិងព្រះទែនមានកម្ពស់២ម៉ែត្រ៧០សង់ទីមែត្រ។ សម្ភោធនៅឆ្នាំ២០១៣។ 

១៤១៩
ថ្ងៃអាទិត្យ ខែឧសភា ២០ ២០១៨
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចម្លើយ

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.