តើស្ថានភាពសង្គមសម័យសារធារណរដ្ឋមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

ប្រជាជនរងទុក្ចវេទនា និងកំសត់ទុរគត៌ អ្នកស្រែចំការឃ្លាតចាកចេញពីស្រុកកំណើត គ្មានការងារធ្វើព្រាត់ប្រាស់ គ្រួសារបន្សល់ទុក្ខនូវស្រ្តីមេម៉ាយ ក្មេងកំព្រារាប់ម៉ឺននាក់ មានអ្នកជំងឺរបួសពិការជាច្រើននាក់ ។

១៥៥
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែមេសា ០៣ ២០២១
Kosal Ang

ចម្លើយ

Tags

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.