តើ​អក្សរសិល្ប៍​ លក្ខណៈ​ជាតិ​ មាន​អត្ថន័យ​បែបណា​?

នៅក្នុង​សទ្ទានុក្រម​ភាសាវិទ្យា និង​អក្សរសិល្ប៍​ដែល​រៀបរៀងឡើង​ដោយ ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​ភាសា​ខ្មែរ​បានកំណត់​អត្ថន័យ​អក្សរសិល្ប៍​ ​លក្ខណៈ​ជាតិ​ ដូចខាងក្រោម​៖

​អក្សរសិល្ប៍​ ​លក្ខណៈ​ជាតិ​ មានន័យថា ជា​លក្ខណៈ​អក្សរសិល្ប៍​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​តាមរយៈ​នោះ អ្នកនិពន្ធ​លើកយក​តម្លៃ​ពិសេស​របស់​ជាតិ​មក​បង្ហាញ​ក្នុង​ដំណើ​រឿង​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​សីលធម៌ ជំនឿ ទំនៀមទម្លាប់ សាសនា និង អ្វីៗ​ដែលជា​អត្តសញ្ញាណ​ជាតិ ដើម្បី​បណ្ដុះ​គំនិត​ស្រឡាញ់​អភិរក្ស ការពារ អភិវឌ្ឍ អរិយធម៌​របស់​ជាតិ​៕

១៣២០
ថ្ងៃអង្គារ ខែឧសភា ១៨ ២០២១
អង កុសល

មតិយោបល់

KhmernokorPOS

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.