តើបទនគររាជ នរណាជាអ្នកនិពន្ធ? នៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា?

បទនគររាជ ជាស្នាព្រះហស្ថរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ព្រះអង្គបានព្រះរាជនិពន្ធនៅថ្ងៃទី ២០ កក្កដា ១៩៤១

៣០៣
ថ្ងៃច័ន្ទ ខែមេសា ១៩ ២០២១
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

ចំរៀងជាតិ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.