បច្ចុប្បន្នយើងសង្គេតឃើញថា “សីលធម៌របស់យុវវ័យមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង”។ តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំ ឱ្យមានការចុះថយបែបនេះ?

កត្តាដែលនាំឱ្យមានការថយចុះនៃសីលធម៌របស់យុវវ័យ គឺ

ក.កត្តាផ្ទាល់ខ្លួន

 • ចូលចិត្តសប្បាយភ្លើតភ្លើនឆើតឆាយ សម្ភារទំនើប
 • ចូលចិត្តភាពអំណូតខុសទំនងដើម្បីឱ្យយុវវ័យដទៃកោតសរសើរខ្លួន
 • ខ្វះការយល់ដឹងអំពីគុណសម្បតិ្តនិងគុណវិបត្តិ

ខ.កត្តាគ្រួសារ

 • ស្រលាញ់កូនចិញ្ចើចកូនហួសហេតុ
 • ម្តាយឪពុកបងប្អូនខ្វះការអប់រំបន្ថែមនិងធ្វើការតាមដាន
 • ការអប់រំរបស់ម្តាយឪពុកឬអាណាព្យាបាលពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាព

គ.កត្តាសហគមន៍

 • កន្លែងអនាធិបតេយ្យគ្មានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវម៉ត់ចត់
 • មានល្បែងស៊ីសងស្រីស្រាគ្រប់ប្រភេទ
 • ខ្វះយន្តការទប់ស្កាត់ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

ឃ.កត្តាសាលារៀន

 • ការអប់រំមិនដិតដល់ គ្រូគ្មានជំនាញត្រឹមត្រូវ ខ្លះបទពិសោធន៍សីលធម៌
 • រដ្ធាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រព័ន្ធអប់រំមុនគេ
 • បន្ថែមយន្តការបន្តទៅទៀត
 • បណ្តាលមកពីអំពើពុករលួយតាមគ្រប់រូបភាព
 • ការរត់ប្រណាំងតាមសេដ្ធកិច្ចសង្គមធ្វើឱ្យបាត់សីលធម៌
 • ការមិនសូវឱ្យតម្លៃលើបញ្ញាវ័ន្តរបស់សង្គមខ្មែរ និងខ្វះទំនួលខុសត្រូវរបស់សង្គមគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់និងផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានប្រសើរ។
៣១១២
ថ្ងៃពុធ ខែមករា ១៧ ២០១៨
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

យុវជន

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.