តើអរិយធម៌ខ្មែរយើងទទួលឥទ្ធិពលពីអរិយធម៌ប្រទេសណាខ្លះ?

ខ្មែរយើងទទួលឥទ្ធិពលអរិយធម៌បរទេសជាច្រើនដូចជា៖

១.មូលដ្ធានខ្មែរមុនគ.ស៖

 • ជឿលើព្រលឹងអារក្ស អ្នកតា
 • ទុកស្ត្រីជាធំ
 • ផ្សាំសត្វ
 • កប់ខ្មោចក្រោមថ្មដុស ក្នុងក្រឡ
 • ភាសាមានអន្តរបទ...

២.មានឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌា (ស.វទី១)៖

 • ទស្សនៈ រាជាធិបតេយ្យ
 • សាសនា ភាសា អក្សរ អក្សរសិល្ប៍ សិល្បៈ ទំនៀមទម្លាប់ និងច្បាប់ផ្សេងៗ។

៣.ឥទ្ធិពលចិន(ស.វទី៣)៖

 • ជំនួញ ល្ខោន ល្បាយជាតិសាសន៍
 • ឥទ្ធិពលចាម-ជ្វា (ស.វទី៥)
 • ផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម (សំណង់ប្រាសាទ និងក្បាច់លំអជាដើម)

៤.ឥទ្ធិពលថៃ-វៀតណាម(ស.វទី១៣)៖

 • ពាក្យពេជន៍ (កំចីពាក្យ)

៥.ឥទ្ធិពលអឺរ៉ុប(ស.វទី១៦)៖

 • វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេស
 • ទំនៀមទម្លាប់(ចាប់ដៃ ស្លៀកពាក់)
 • លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ កិច្ចការដ្ធបាល...។
២៤០៥៧
ថ្ងៃអង្គារ ខែមករា ០៩ ២០១៨
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

អរិយធម៌

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.