តើការសិក្សាវប្បធម៌ អរិយធម៌មានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះចំពោះប្រជាជនខ្មែរ?

ការសិក្សាវប្បធម៌–អរិយធម៌មានសារៈសំខាន់ណាស់ដូចជា:

  1. យល់ច្បាស់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹៈសង្គមជាតិព្រលឹងជាតិព្រមជាមួយប្រភពវប្បធម៌ដោយប្រៀបធៀប និងច្នៃប្រឌិតជាមួយបរទេសដោយសមស្របតាមចំណូលចិត្ត និងលក្ខណៈជាតិ។
  2. យល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលខ្លួនមានល្អគេទទួលស្គាល់ និងបណ្តុះបណ្តាលមនោសញ្ចេតនា មនសិការ ថែរក្សាការពារសម្បត្តិជាតិ។
  3. ចេះរកវិធានការ​ឬមធ្យោបាយទប់ស្កាត់និងវាយបកវប្បធម៌បរទេសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ 
៥២៨៧
ថ្ងៃពុធ ខែមីនា ០២ ២០២២
Yura Vandy

ពាក្យទាក់ទង

អរិយធម៌វប្បធម៌

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.