តើច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីចាប់អនុវត្តនៅថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំណា? មានអ្វីខ្លះ?

ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីចាប់អនុវត្តនៅថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ មានដូចជា៖

 • អ្នកបើកបរម៉ូតូ និង អ្នករួមដំនើរ ដែលមិនពាក់មួកសុវត្តិភាពត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន ១៥,០០០ រៀល។
 • អ្នកបើកបរយានយន្ត ដែលមានអត្រាជាតិអាកុលចាប់ពី ០.២៥ ទៅ ០.៣៩ មីលីក្រាមក្នុងមួយលីត្រខ្យល់ នឹងត្រូវរងការពិន័យចាប់ពី ៦០,០០០ ដល់ ១២៥,០០០ រៀល។
 • អ្នកបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ដែលមានចែងក្នុច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី ត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ចាប់ពី ៤០,០០០ ដល់ ១២៥,០០០ រៀល
 • អ្នកបើកបរទោចក្រយានយន្តមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងស្លាកសញ្ញាហាមឃាត់ ត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួនចាប់ពី ៥០,០០០ ដល់ ១០០,០០០ រៀល
 • ច្បាប់ចរាចរណ៍បានសម្រេចលើកលែងមិនផាកពិន័យលើអ្នកបើកបរ ចំនួន ៤ ករណីមានដូចជា៖
  • អ្នកគ្មានប័ណ្ណបើកបរ
  • លើប័ណ្ណសម្គាល់រថយន្ត
  • លើកលែងលិខិតត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេស គ្មានឈៀក
  • លើកលែងការទាយកលិខិត អាជីវកម្មពីអ្នកបើកបរ និង អ្នករកស៊ី តាមរថយន្ត។
៣០៨៦
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ២៣ ២០១៧
អង កុសល

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.