តើច្បាប់ថ្មីនៃច្បាប់ចរាចរណ៍អនុក្រឹត្យលេខ៣៩ស្ដីអំពីការផាគពិន័យអន្ដការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោគមាត្រាទី៦ ក្នុងការផាកពិន័យ១២០០០០៛ លើបទល្មើសអ្វីខ្លះ??

ផាកពិន័យ១២០០០០៛ លើបទល្មើសដូចខាងក្រោម៖

  • បើកបរដោយគ្មានបណ្ណបើកបរឬកកនុងរយៈពេលដែលបណ្ណបើកបរត្រូវបានដកហូតឬ ព្យួទុកឬទុកជាមោឃះឬហួសសុពលភាព
  • បើកបរដោយគ្មានបណ្ណសំគាល់ឬ|ផ្លាកលេខ
  • បើកបរដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យលក្ខណះបច្ចេកទេសយានតាមច្បាប់កំណត់
  • ប្ដូរពណ៌យាយន្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬបិទពណ៌មិនត្រឹមត្រូវតាមបណ្ណសំគាល់យានយន្ត
  • ប្រើបណ្ណបើកបរមិនត្រឹមត្រូវតាមប្រភេទយាន
  • ប្រើផ្លាកលេខសំគាល់យានដែលរចនាខុសពីលក្ខណះដើមឬរលុបលេខឬ បាត់ផ្លាក បាត់លេខ ឬដាក់សំភារះឬវត្ថុផ្សេងៗបាំងផ្លាកលេខ។
៨៦៣
ថ្ងៃសុក្រ ខែមិថុនា ០៥ ២០២០
ahlen

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.