តើច្បាប់ថ្មីនៃច្បាប់ចរាចរណ៍អនុក្រឹត្យលេខ៣៩ស្ដីអំពីការផាគពិន័យអន្ដការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោគមាត្រាទី៦ ក្នុងការផាកពិន័យ២៥០០០០៛ លើបទល្មើសអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ

ផាកពិន័យ ២៥០០០០៛ លើបទល្មើស៖

  • ចំពោះអ្នកបើកបរដែលស្ថិតក្នុងភាពស្រវឹងដែលមានអត្រាជាតិអាល់កុលចាប់ពី ០,២៥ទៅ  ០,៣៩ មីលីក្រាមក្នុងមួយលីត្រខ្យល់ ឬចាប់ពី ០,៥ទៅ ០,៧៩ក្រាមក្នុងមួយលីត្រឈាម។ក្នុងករណីនេះត្រូវបញ្ឈប់មិនអោយបន្តដំណើរទៅមុខទៀត