តើច្បាប់ថ្មីនៃច្បាប់ចរាចរណ៍អនុក្រឹត្យលេខ៣៩ស្ដីអំពីការផាគពិន័យអន្ដការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោគមាត្រាទី៦ ក្នុងការផាកពិន័យ៨០០០០៛ លើបទល្មើសអ្វីខ្លះ??

ផាកពិន័យ៨០០០០៛លើបទល្មើសដូចខាងក្រោម៖

  • ប្រើទូរស័ព្ទនៅពេលបើកបរដោយគ្មានឧបករណ៍សំលេងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង
  • បើកបរប្រើសំលេងសូរស័ព្ទមិនត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិច្បាប់
  • បើកបរដោយដាក់តាំងភ្លើងឬភ្លើងសញ្ញានៃយានយន្ដមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខះបច្ចេកទេស
  • បើកបរលើសល្បើនកំណត់ចាប់ពី២០ទៅ២៩គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។
១១៧៤
ថ្ងៃសុក្រ ខែមិថុនា ០៥ ២០២០
ahlen

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2022 Khmernokor. All rights reserved.