តើវប្បធម៌ខ្មែរដែលជាមរតកពីមុនមករហូតដល់បច្ចុប្បន្នមានអ្វីខ្លះ? តើខ្មែរទទួលឥទ្ធិពលវប្បធម៌បរទេសណាខ្លះ? ចូររៀបរាប់និងលើឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ផង។

ក.វប្បធម៌ខ្មែរដែលជាមរតកពីមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នមាន៖

 • របបមាតាធិបតេយ្យ
 • ជំនឿតាមម្ចាស់ស្រុក ព្រលឹងដូនតា មេបា បុព្វការីជន
 • មានភាព(មានអត្តរបទ ឬផ្នត់ជែក)

ខ.ខ្មែរទទួលឥទ្ធិពលវប្បធម៌បរទេសមាន៖

ប្រទេសឥណ្ឌាសតវត្សទី១គ.ស

 • ទស្សនៈរាជានិយម
 • សាសនា(ព្រាហ្មញ្ញ ពុទ្ធសាសនា)
 • ភាសាអក្សរសិល្ប៍

ប្រទេសចិនសតវត្សទី៣

 • ជំនូញជួញដូរគ្រប់ប្រភេទ
 • ល្បាយជាតិសាសន៍
 • សិល្បៈ(ល្ខោន)
 • ប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់

ចាម ជ្វាសតវត្សទី៥

 • ស្ថាបត្យកម្ម សំណង់ ចំលាក់ផ្សេងៗ
 • ក្បាច់ចំលាក់នានាសិប្បកម្ម កាំបិតពូថៅ

សៀម យួន សតវត្សទី ១៣

 • ភាសា (បាញ់ហយ បាញ់ស៊ុង បាញ់ឆែវ...)

អឺរ៉ុបសតវត្សទី១៦ នៃគ.ស

 • ពាក្យបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រដូចជា៖ កុំព្យូទ័រ អ៊ីនធឺណែត
 • បច្ចេកទេសរដ្ធបាល
 • ទំនៀមទំលាប់(ចាប់ដៃ ងក់ក្បាល...)
 • ភាសានិយាយ សរសេរ(ម៉ែត្រ រ៉ាឌីដ្យូ)
 • របបនយោបាយ
 • បច្ចេកទេសរដ្ធបាល...។
៧២១៩
ថ្ងៃពុធ ខែមករា ១៧ ២០១៨
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

វប្បធម៌

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.