តើល្បែងស៊ីសងបានបង្កមហន្ដរាយអ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិ?

-ល្បែងស៊ីសងបានបង្កមហន្ដរាយដល់សង្គមជាតិដូចជា           

+ធ្វើអោយមនុស្សញៀនលេងចង់ធ្វើអ្វីក្រៅពីលេងល្បែង

+ មានការបោកប្រាស់

+ មានអំពើលួចឆក់ប្លន់

+ អាចបង្កជាជម្លោះ

+ មានអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ

+ ការបែកបាក់គ្រួសារ

+ ការក្សយ័ធន

+ អត្ដឃាតកម្ម

+ មានអំពើពុករលួយ

៦៥៤
ថ្ងៃអាទិត្យ ខែឧសភា ២៤ ២០២០
អង កុសល

ពាក្យទាក់ទង

វប្បធម៌ទូទៅ

មតិយោបល់

សំណួរដែលទាក់ទង

ពាក្យទាក់ទង

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.