តើទន្លេមេគង្គមានប្រវែងប៉ុន្មាន?

ពីនេះ ពីនោះ / មិនយល់...!

តើទន្លេមេគង្គមានប្រវែងប៉ុន្មាន?

03, Feb 2018 , 9:32 am        

Share on twitterShare on google_plusone_shareMore Sharing Services

រូបភាព

ទន្លេមេគង្គមានប្រភពនៅខ្ពង់រាបតំបន់ទីបេ ដែលមានប្រវែងប្រហែល ៤ពាន់២រយ គីឡូម៉ែត្រ ដែលហូរកាត់ប្រទេសចិន មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ ឡាវ កម្ពុជា វៀតណាម ហើយហូរចាក់ទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង។

២៣៨៣
ថ្ងៃពុធ ខែឧសភា ២៧ ២០២០
Kosal Ang

ចម្លើយ

Tags

Copyright © 2021Khmernokor. All rights reserved.