តើប្រាសាទណាខ្លះ ស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថអង្គរវត្ត?

ប្រាសាទ ស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថអង្គរវត្ត កសាងនៅក្នុងស.វទី១២ មានដូចជា៖

  • ប្រាសាទអង្គរវត្ត
  • ប្រាសាទធម្មនន្ទ
  • ប្រាសាទព្រះពិធូ
  • ប្រាសាទចៅសាយទេវតា
  • ប្រាសាទបន្ទាយសម្រែ
  • តួប៉មខាងលើនៃប្រាសាទបាគង
  • ប្រាសាទបឹងមាលា
  • ប្រាសាទព្រះខ័នកំពង់ស្វាយ (ផ្នែកកណ្តាល)
  • ប្រាសាទភិម៉ៃ
  • ប្រាសាទបាលិល័យ្យ...។
៥៨៥៤
ថ្ងៃសៅរ៍ ខែធ្នូ ០២ ២០១៧
អង កុសល

មតិយោបល់

Sponsored Content
KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.