តេីប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យករបបអ្វី?

ប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សនិង​ អាស្រ័យរដ្ឌធម្មនុញ្ញ​ ដោយផ្អែកលេីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ១៩៩៣។   ប្រមុខរដ្ឋគឺ​ សម្ដេចនរោត្តម​ សីហនុ។ 

១៧០០
ថ្ងៃសុក្រ ខែមករា ១២ ២០២៤
sreylen kosal

ពាក្យទាក់ទង

ចំណេះដឹងទូទៅ

មតិយោបល់

KhmernokorPOS

សំណួរដែលទាក់ទង

Download Khmernokor app

Google Play

Follow Khmernokor

Copyright © 2024 Khmernokor. All rights reserved.